Παιδικά τμήματα

Jiu Jitsu

Είναι μία πολύπλευρη πολεμική τέχνη που, που επιτρέπει στον ασκούμενο να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση άμυνας ή επίθεσης και γενικά κοντινής μάχης. το Jiu Jitsu είναι γνωστό και ως η τέχνη της απαλότητας.

Μπαλέτο

Κλασσικός χορός.